Nadons

Usuaris: Infants a partir de les 16 setmanes d’edat, fins a infants en edat de P2.
Professionals: 2 educadors/es infantils
Horari: De dilluns a dissabte de 10h a 12h del matí i de 16h a 20h de la tarda. 
Lloc: La Casa del parc